De Pinguin Kleuterschool

Het project bestaat uit het bouwen van een nieuwe kleuterschool met kinderdagverblijf op een terrein dat vrij kwam door de sloop van de bestaande kleuterschool.

Het U-vormige bouwvolume van de nieuwe kleuterschool en kinderkribbe situeert zich tussen de Valerius De Saedeleerstraat en een nieuw aan te leggen straat. De ingang, geaccentueerd door een glazen luifel, is gelokaliseerd aan een nieuw buurtplein. Elke gevel heeft zijn eigen benadering omwille van de specifieke stedelijke context. Een openvoorgevel aan het plein en de Valerius De Saedeleerstraat. Een meer gesloten gevel aan Zuidelijke zijde, het woonerf. Binnengevels met een variërende sferen welk verschillende speelplekken creëren. De verharde speelplaats wordt omsloten door het U-vormige gebouw en loopt over in een grote tuin die naar de groene omgeving en de hoge woonblokken is georiënteerd.

De centrale inkom aan het plein ontsluit de verschillende delen. Alle gemeenschappelijke lokalen voor de kleuterschool en het kinderdagverblijf grenzen aan deze ruimte alsook de toegang naar beide delen. Het kinderdagverblijf is ondergebracht in het bouwvolume langs de nieuwe, nog aan te leggen straat en bestaat uit twee leefgroepen, waarvan één op het gelijkvloers (voor de lopers) en één op de verdieping (voor de kruipers) gelegen is.

De dienende ruimtes zijn, samen met de administratieve ruimtes en de inkom op de hoek met het plein en de nieuwe straat gelegen. Ook dit volume telt twee bouwlagen en fungeert als schakel tussen de kleuterschool en het kinderdagverblijf. De inkom is dus gemeenschappelijk en vormt de spil van het schakelvolume. Dit wordt geaccentueerd door de hoge ruimte, ontstaan door de werking van de duplexverdieping, met daarin het opvallend glooiende volume, waarin zich secretariaat en directie bevinden, dat als herkenningspunt voor de omgeving fungeert.

De materialen werden gekozen omwille van de integratie in de omgeving en er werd gekozen voor duurzame en onderhoudsvriendelijke materialen. Daarom werd geopteerd voor metselwerk in baksteen met een bruin-zwart genuanceerde kleur, zichtbaar beton en aluminium ramen voor de gevels. De platte daken worden afgewerkt als terras, groen dak of worden voorzien van grind, zodat alle gevels van het gebouw aantrekkelijk zijn, ook voor de bewoners van de omliggende hoge bouwblokken.

Binnen wordt dmv. het tegelpatroon in de centrale ruimte en een variërend kleurgebruik per klas de nodige oriëntatie en herkenbaarheid gebracht voor de kleuters.

  • Projecten
  • Selectie