Hekla Politie

Voor de nieuwe politiezone HEKLA, Hove, Edegem, Kontich, Lint en Aartselaar, wordt een nieuw politiekantoor gebouwd dat centraal gelegen is binnen de politiezone, langsheen de Prins Boudewijnlaan te Edegem.

Het project is rond 3 evenwaardige peilers geconcipieerd, nl. functionaliteit, milieuvriendelijkheid en energiezuinigheid.

Het geheel omvat 3 bouwlagen waarvan het gelijkvloers voorzien is voor de publiek gebonden functies zoals, onthaal, verhoorkamers en cellen. Op de eerste verdieping zijn de kantoorfuncties gehuisvest. Op de tweede verdieping zijn personeelsgebonden functies voorzien zoals kleedkamers en leslokalen. Verder is er een ondergrondse parking voorzien om het aantal bovengronds parkeerplaatsen te beperken ten behoeve van een betere integratie in het rond-liggende park na te streven.

Alle verhardingen rond het gebouw bestaan uit grasdallen en waterdoorlatende klinkers, wat een natuurlijke insijpeling toelaat. Op het groendak is er een beplanting voorzien van wintergroen sedumtapijt, accenten van bloeiers, gras en kruiden. Het groendak zal  een deel van de neerslag opnemen en het gebouw bijkomend isoleren. Het resterende hemelwater wordt opgevangen in buffertanks. Dit water wordt gerecupereerd voor het onderhoud van het politiewagenpark.  Rond het gebouw worden inheemse bomen en struiken geplant die het groene karakter ervan versterken.

Het gebouw is volledig conform met de nieuwe Energie Prestatie Regelgeving waarbij de koeling, verwarming en verlichting energiezuinig zullen werken.  De goede isolatiewaarde van ramen en gevelmaterialen zorgen voor een extra gebruikscomfort. De verluchting is voorzien van warmterecuperatie. De verse lucht in het gebouw wordt voorverwarmd door  warmte die uit de afgevoerde lucht gerecupereerd wordt.

Voor de gevels zijn Belgische bakstenen gekozen, uit machinale handvorm met een warme, donkerbruine aardekleur. Om de meer dan honderd meter lange gevel een architectonisch waardevol karakter te geven, worden de ramen op een speelse wijze ingeplant zonder verlies aan functionaliteit. De traphallen zijn volledig beglaasd wat niet enkel hun gebruiksvriendelijkheid verhoogt maar ook de gevel ritmeert. De Centrale inkom wordt geaccentueerd door een zwevend betonnen luifel met de vermelding “POLITIEZONE HEKLA”. Deze luifel biedt ook bescherming aan de fietsenstalling.

  • Projecten
  • Selectie