Gallifort

Het project Gallifort bevindt zich op het terrein van het bestaande rust- en verzorgingstehuis van het OCMW Antwerpen aan de Gallifortlei te Deurne. Het werk omvatte de realisatie van 193 seniorenflats in 4 bouwvolumes, ofwel 12 blokken, inclusief de realisatie van een bijhorend dienstencentrum. Het concept voorziet in afzonderlijke woningen die door middel van gaanderijen met elkaar verbonden zijn. Op deze manier ontstaat er een interactie tussen de verschillende bewoners. Specifiek aan de ruwbouwstructuur is dat deze werd uitgevoerd met een tunnelbekisting. Het project werd gerealiseerd door de THV Interbuild – BAM Woningbouw in opdracht van de THV Gallifort. Het geheel werd in gebruik genomen vanaf juli 2012.

  • Projecten
  • Selectie