Golfstraat

We vervolledigen een bestaand bouwblok ter hoogte van de hoek Golfstraat – Sportstraat te Wilrijk. Het volume ambieert het eenvoudig afmaken van het bouwblok. We trachten te werken met kleine simpele gebaren: een gevel-materialiteit van donkerrode baksteen met enkele horizontale assen in wit marmer en een variatie in metselwerk zorgen voor een genuanceerde gevelgeleding. Gevoelsmatig halen we inspiratie uit de sobere arbeiders architectuur uit de jaren ’20-’30.

Het programma bestaat uit een mix van 2 compacte appartementjes, een studio een groter appartement op het hoogste niveau. Steeds werd er gezocht naar een genereuze ruimtelijkheid met de nodige aandacht voor oriëntatie en buitenruimtes. Alles tezamen streven we een degelijke architectuur na die zodanig is ingebed in zijn omgeving, dat ze haast evident gaat lijken. Toegankelijk en zonder pretentie.

 

 

 

  • Projecten
  • Selectie