SVM Ter Sterre

Ge-zichtbaarheid

De specifieke inplanting op het terrein zorgt voor een zichtbaarheid, gedragen door een architectuur die wilt confronteren en reflecteren.

We zien een sober gechipperd bakstenen geheel met betonnen details dat zich uit in twee met elkaar verbonden en ontdubbelde vleugels. De inpandige hoofdingang wordt volumetrisch benadrukt door een insnijding in het volume. Een rationele, doch tactiele architectuur met een warm verwelkomend gezicht voor de school.

 

Een klas als structurele maat

De eigenheid van het opgelegde programma gaf de mogelijkheid om bottom-up een gebouw te realiseren vanuit de meest cruciale ruimte van een schoolgebouw, namelijk het klaslokaal.

De netto-maat van 37m² is vertaald naar een flexibele en functionele ruimte. De maatvoering van de klas is de maatvoering van de structuur. Elke klas geniet een uniform met een materialiteit die doorheen het ganse interieur wordt doorgetrokken. Het beoogde resultaat is een frisse uniforme atmosfeer die kalmte en concentratie opwekt.

 

Een conventionele duurzame structuur

De structuur van het gebouw is zeer helder en eenvoudig geconcipieerd; De gevel werkt als één dragende lijn, binnen wordt er één kolommenas voorzien met het oog op een maximale flexibiliteit en inzetbaar. Dit betekent dat het gebouw zich duurzaam opstelt naar de toekomst door de mogelijkheid  van een vrij aanpasbare inrichting.

 

Gevelkarakter

Een gechipperde paramentgevel met betonnen plint en grote herhaalde raampartijen in donkergroen schrijnwerk met betonnen raamkaders zorgen voor een tactiel en doch educatief karakter. Er ontstaat een warme rationele architectuur dewelke bijdraagt tot een helder en leesbaar geheel als direct antwoordt aan de school en zijn prikkelgevoelige leerlingen.

 

Een heldere circulatie

Het ontwerp kent één centrale inkom dewelke toegankelijk is langs de straat- en speelplaatszijde, steeds via een overdekte toegang. De centrale inkom geniet een genereuze open trap die omwille van zijn intelligente compartimentering, in combinatie met twee buitenvluchttrappen voldoet aan de nodige brandnormen.

Elke gang wordt steeds beëindigt door beglaasde vluchtdeur met zicht op de idyllische omgeving. Deze zichten dragen vervolgens bij aan een heldere oriëntatie met zicht op enerzijds het platteland richting het noorden en de dorpskern met typerende kerktoren in het zuiden.

 

Een vrije ruimtelijkheid

De circulatie is benaderd als een genereuze binnenstraat. Op het gelijkvloers waaiert de gang uit in de polyvalente refter waardoor er een vrije ruimtelijkheid ontstaat. Aansluitend is er de luifel die in verbinding staat met de open speelplaats en integraal deel uitmaakt van de architectuur.

De functionele afsluitbaarheid van de lokalengroep beschikbaar voor derden draagt bij tot een duurzaam ruimtegebruik. Zo kan de school uitgroeien tot een ruim inzetbare plek voor de buurt. De bruikbaarheid wordt verhoogd zonder in te boeten aan compactheid. Op die manier kan het toekomstige gebouw een voelbare meerwaarde creëren voor de lokale samenleving.

 

Het nieuwe theaterplein

De luifel als overdekte speelplaats maakt volwaardig deel uit van de architectuur en verbindt de polyvalente refter met het nieuwe theaterplein, inclusief een uitnodigende zit-infrastructuur in de vorm van een trap. De oriëntatie biedt een wijds zicht over de site.

Het plein doet tevens dienst als nieuwe verzamelplaats voor de leerlingen (stippen) en acht een nieuw ruim inzetbaar podium te zijn voor buitenklassen, schoolrock festivals en andere ontmoetingsmomenten.

  • Projecten
  • Selectie