SVM De Vlier

De Vlier is een dynamische school met een zeer gevoelige leerlingengroep. Er is getracht om de leesbaarheid van de bebouwing te verbeteren, zonder in te
boeten aan dynamiek. De huidige brandweg vormt reeds een krachtige as, waar we op inspelen met het nieuwe gebouw en een levendige aanvullende circulatie.

Vooraan wordt de parking en kiss-and-ride zone voorzien zoals vooropgelegd in het masterplan. De leerlingen kunnen dit gebied enkel betreden bij vertrek of aankomst. De aanleg wordt zo voorzien dat de verschillende zones intuïtief herkenbaar zijn en vermenging van de verschillende gebruikers tot een minimum beperkt wordt. Elke bus krijgt zijn vaste plaats. Wandelzones worden vastgelegd aan de hand van
schilderwerk op de verharding.

Om een duidelijk gezicht aan de school te geven en uniformiteit op de site te bereiken, bekleden we het bestaande administratieve gebouw. Door deze bekleding te verlengen ontstaat een toegangsluifel. Alle leerlingen en bezoekers betreden de site via dit nieuw herkenningspunt. De leerlingen kunnen hier tevens schuilen bij het
wachten op de bussen. De leerkrachten kunnen de site betreden via het leraarslokaal, als een sas tussen de school en de buitenwereld. De nieuwe bebouwing vormt een antwoord op het bestaande administratieve gebouw. Het L-vormige volume wordt gespiegeld en verlengd. De structuur wordt gebaseerd op de klasmaat, en is bewust zeer eenvoudig gehouden. Vooraan in de nieuwbouw wordt plaats geboden aan een ruime, extra hoge refter. Achteraan worden de klassen geschakeld, telkens met een eigen afgescheiden buitenruimte. Alle lokalen hebben dezelfde oriëntatie en kijken uit op de bestaande brandweg. Deze werkt immers als een verbindend en leesbaar element op de site. Elke klas krijgt een portiek, als buffer tussen binnen en buiten. Dit geeft een extra ruimte aan elke klas en de mogelijkheid om leerlingen even apart te laten werken indien gewenst.

Om de compactheid te garanderen worden de klaslokalen in twee bouwlagen voorzien. Een klassieke trappenhal wordt vermeden door te werken met een gestage
trap aan de inkomzijde en een genereuze helling aan de zijde van de speelplaats. Beide gaan over in een verhoogd speelplein, van waaruit de klassen op niveau
bereikbaar zijn. De constructie verbindt de bebouwing en verschillende ruimtes met elkaar op een levendige manier.

Op het gelijkvloers vormt de verhoogde zone een luifel, die zorgt voor zonwering en beschutting. Deze luifel loopt door tussen het administratief gebouw en de refter
en zorgt voor een overdekte, polyvalente ruimte. Door het inzetten van flexibele panelen kan deze ruimte ook ingezet worden als overdekte speelzone.

Het nieuwe logisch vormgegeven gebouw geeft een levendige leesbaarheid aan de site. De Vlier krijgt een veilige en speelse circulatie waardoor vernieuwende en prikkelende momenten en contacten ontstaan tussen leerlingen, leerkrachten en ouders, zonder dat de vertrouwde sterkte van de site verloren gaat.

 

  • Projecten
  • Selectie