Stadspaleizen Berchemboslaan

Kenmerkend is de voortuin die door middel van een verspringende en plooiende bouwlijn tracht te bemiddelen tussen de buurgebouwen. Links bestaat er een afwijkende situatie waarbij er een koetshuis met schuur staat tot op de rooilijn, rechts een villa met een voortuin van een 5 a 6 meter.

Met een elegante aansluiting wil Berchemboslaan 7 verbinden en verder zetten. Achteraan blijft de bouwdiepte gelijk aan de bouwlijn van het koesthuis met schuur, aangevuld door een zijtuinstrook die genereus uit deint van 5m tot 7m(links) en van 4.5m tot 5.8m(rechts) meter afstand daar waar de minimum afstand slechts 3 meter bedraagt. De kroonverdieping springt nog eens 3 meter terug. Aan de rechterzijde zoekt de bouwdiepte opnieuw aansluiting met de bestaande rechterbuur.

De planmatige openwerking tussen de nieuwbouwvolumes aan de straatzijde zorgt voor een genereus perspectief richting de Berchemboslaan. We trachten het groene karakter te bewaren en verder uit te werken door middel van een collectieve tuin met wilde beplanting die tussen de volumes door reikt tot aan de straat. Er zullen enkele bomen gerooid moeten worden, maar deze worden vervangen door nieuwe gelijkaardige inheemse soorten. De grote bomen achteraan het perceel blijven behouden.

Het project tracht in dialoog te gaan met de lokale textuur. Gebouwen en omgeving vullen elkaar aan: de materialen (Beige/grijze baksteen met zachte voeg + details in zacht grijs beton + kopergroen schrijnwerk) en plooien in de gevel zorgen voor een specifieke verschijningsvorm. De rustige gevelopbouw en slanke betonnen luifels als kroon refereren dan ook naar de directe omgeving.

Enerzijds zijn er de typisch bel-étage woningen van drie bouwlagen met eerder vlakke gevels en betonnen luifels. Anderzijds de laat modernistische Villa’s van 2 bouwlagen en een dak verdieping. Deze articulaties uit de omgeving worden met Berchemboslaan 7 vertaald in een duo van twee bouwlagen met daarboven telkens een kroonverdiep die langs de buren 3 meter terugspringt. Verder sluiten ook de gevelbreedtes aan bij de gevelmaat van de naburige gebouwen.

Zowel vooraan als achteraan worden de gevels opgedeeld in verschillende facetten, welke de verschillende toegangen, buitenkamers en zichten een eigen richting en identiteit geven binnen een groter geheel. Binnenruimtes genieten een ingenieus gewaaierd plan van aan elkaar geschakelde ruimtes en een comfortabele ambiance. De specifieke gevel en kroon geleding orkestreren mede het volume in zijn directe en minder directe omgeving. Gecombineerd met het verbindende karakter van de bouwdieptes wordt er een sterk harmonisch geheel geambieerd.

Inpandige terrassen als buitenkamers maken volwaardig deel uit van de architectuur en bestaan als een mediator tussen gebouw, gebruiker en omgeving. Tevens bewaken ze de nodige privacy.

De open ruimte op het perceel wordt zo groen als mogelijk benaderd. Dit door het aanplanten van nieuwe inheemse bomen en struiken en het aanleggen van een collectieve tuin met wilde beplanting.

Aan de straatzijde wordt er in samenspraak met de stad een lage haag voorzien van maximum 1 meter hoogte. Hierdoor ontstaat er een kwalitatieve transparantie vanop de straat tot achteraan het perceel tussen de bouwvolumes heen. Er worden duidelijke grenzen gecreëerd zonder te vervallen in blinde muren of hoge hagen die het perceel asociaal vervreemden van de buurt. Dit is een kwaliteit die de huidige bebouwing en buren niet genieten.

De ondergrondse garage is toegankelijk via een autolift waardoor de visuele impact beperkt wordt tot een absoluut minimum.

  • Projecten
  • Selectie